medoSommige zien dit als iets dat compleet normaal is en iedereen overkomt, omdat niemand “voor altijd leeft”… Maar, zelfs zij, wanneer ze geconfronteerd worden met hun sterfelijkheid, betrappen zichzelf erop dat zij twee keer nadenken over wat hen te wachten staat…
Er zijn twee duidelijke redenen die leiden naar het vrezen van de dood. Laten we de kans en tijd nemen om ze te verhelderen, zodat u niet alleen deze vrees aan de kant zet, maar de dood ook niet meer zult zien als het einde, maar als een begin van de Beloofde Eeuwigheid!
1e: U leeft in een fout!
Uw grote vrees voor de dood komt door het praktiseren van iets dat u voortdurend beschuldigd! De Bijbel noemt deze handeling “zonde”. Maar wat is de zonde? Zonde is alles dat de mens denkt (voedt in de gedachtes), wilt en doen… dat zijn leven en ziel in gevaar brengt en als gevolg hiervan hen tegenhoudt om een gelukkig, gedefinieerd, zeker, standvastig, evenwichtig en vervuld persoon te worden. De zonde schade hun, maar in het begin lijkt dat niet zo te zijn, omdat het voldoet aan een fantasie, wens, zwakte of emotie. Zoals het Heilige Schrift zegt, de zonde kan “…zoet zijn in zijn mond… zij wordt addervenijn in zijn binnenste” (Job 20:12-14).
Denk niet dat de zonde alleen u pijn doet, het doet vooral God pijn, want als u in de zonde leeft, dan is God niet in staat om in uw voordeel te handelen, door u te zegenen en u te vervullen. Waarom? Omdat u in de zonde bent. En wat betekent dat in de praktijk? Een leven leiden dat ongehoorzaam is aan Gods Woord.
Ja, mijn vriend, het zou een fout kunnen zijn die bij een ieder al bekend is, zoals een verslaving, het praktiseren van afgoderij, hekserij, geweld, egoïsme, ongerechtigheid… al deze dingen zijn duidelijk zichtbaar voor de ogen van degenen die dicht bij u zijn en u kennen.
Of het kan een persoonlijk geheim zijn dat niemand kent… zoals slechte gevoelens, wrok, een fout waar niemand over wet, overspel, leugens, stelen, prostitutie, bitterheid, of moord… iets dat nog bij niemand bekent is. Met “niemand” tussen aanhalingstekens, want degenen die het moesten weten, weten het al, en dat bent u, God en de demonen! En wanneer u zich in deze staat bevindt, dan beschuldigt uw geweten u en dit doet u bang worden voor de dood of bang worden om te sterven!
2e : U bent niet zeker van uw behoudenis!
De Hemel is iets wonderbaarlijks, schitterend en perfect! De Here Jezus heeft gezegd dat Hij naar de Vader zou gaan, om kamers voor te bereiden en dan zal terugkeren voor degenen die van Hem zijn. Een plek waar geen pijn, ziekte, ongerechtigheid, kwaad, egoïsme, geweld, leugens, zonde of verleiding te vinden is… integendeel, in de hemel is er alleen liefde, vreugde, vrijheid, leven, licht – alles dat goed is!
Om u een idee te geven, in de Hemel is er geen nacht, het is constant dag! Het is iets dat veel verder gaat dan wat we kunnen bedenken, voorstellen of wensen. Het staat geschreven dat geen oog heeft gezien, noch oren gehoord hebben of in iemands hart opgekomen is wat God voorbereid heeft voor degenen die van Hem houden… dat wil zeggen, de mensheid heeft geen idee wat hen te wachten staat… vooral voor degenen die zeker zijn van hun behoudenis, of hun eindbestemming! En wie zijn deze mensen? Degene wiens naam geschreven staat in het Boek des Levens! Dat zijn de mensen die de dood niet vrezen, omdat de dood voor hen een winst is, want zij zullen naar Christus gaan.
Dus als u bang bent voor de dood, onderzoek dan wat u gedaan hebt met uw leven. Onderzoek of u bezig bent met één (of meerdere) fout(en).
U bent niet zeker van uw eindbestemming, Waar u de eeuwigheid zal doorbrengen, of van uw Behoudenis? Nou, er is alleen een weg om dit zeer serieuze probleem, omdat niks anders hiermee vergeleken kan worden! Let op: U kunt niet een leven leiden dat angstig is voor de dood, want het belangrijkste van uw leven is uw ziel!
Het lichaam sterft en keert terug naar het stof, waarvan het vandaan kwam, maar de ziel blijft bestaan omdat het eeuwig is. Het gaat of naar de eeuwige dood, de eeuwigheid doorbrengend afgescheiden van God (veroordeeld door uw fouten zonder berouw) of de Hemel voor een eeuwigheid met God, niet vanwege perfectie maar een oprecht berouw van de begane zondes, die ons afscheiden van God!

“…Totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijnd; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren” (Genesis 3:19).

Wanneer wij zondigen, dan gaat ons geloof ten onder, we twijfelen en voelen ons schuldig… en wanneer ons geloof ten onder gaat, dan groeien de twijfels! Maar het tegenovergestelde gebeurt als we gehoorzaam zijn, offeren, God zoeken met oprechtheid, dan zullen de twijfels zakken en het geloof zal stijgen! U zult gedefinieerd, dapper en sterk worden, zoals het Heilige Schrift zegt:

“want Hij is machtig, doende Zijn woord…” (Joel 2:11).

Erken dus uw fout, toon berouw, belijd en verlaat die fout, zodat u beschermd, vervuld en gered kunt worden, dat zal ertoe leiden dat u NOOIT BANG ZULT ZIJN VOOR DE DOOD!

“Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten” (Psalm 116:15)

God voelt geen leed voor de dood van Zijn heiligen, omdat het inhoudt dat ze heen zij gegaan om de eeuwigheid met God te leven, waar geen leed hun ooit zal treffen! Denk dus na over hoe kostbaar uw leven voor God is en neem vandaag nog de juiste stap!
God is met u en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas