messages-insideVelen zouden, als dit gevraagd zou worden, zeker denken dat ze nederig zijn. Weinigen zouden toegeven dat ze hoogmoedig of zelfs arrogant zijn. Maar, is dit echt waar? We hebben onderzocht wat de ware betekenis is van nederig zijn. Velen zien nederigheid vaak voor zachtmoedigheid aan, het hebben van een arm en gebrekkig verleden, bescheidenheid of het accepteren om minder behandeld te worden door anderen, maar nederig zijn betekent niet dat u over zich heen laat lopen. Het betekent veel meer dan mensen denken.
Nederigheid gaat vooraf aan verhoging
Om uit te leggen wat nederigheid is zou ik u willen vragen om uzelf voor te stellen dat u gaat springen. Als u wilt springen dient u eerst te hurken. Hoe lager u hurkt hoe hoger u kunt springen. Dat is wat nederigheid doet; het gaat vooraf aan verhoging. Als u voor anderen een zeer gewaardeerd persoon wilt zijn, dan dient u uzelf te vernederen, het sleutelwoord hier is “uzelf”. Velen verdragen het om vernederd te worden door anderen of de situaties van het leven, maar dit is niet de nederigheid die u zal leiden naar verhoging. De nederigheid die de meeste waarde heeft, is wanneer u de kans krijgt om uzelf te verhogen, maar u geeft dat recht op. Nederigheid dient echter niet verward te worden met vernedering, wat betekent; tot schaamte gebracht worden of onteerd worden.
Hoe kunt u uzelf nederig maken?
Het is makkelijker dan u denkt. Wanneer u ervoor kiest om andere mensen meer te waarderen dan uzelf. Wanneer u zich inhoudt tijdens een discussie, zelfs als u weet dat u gelijk heeft. Wanneer u ervoor kiest om anderen te laten schijnen, wetende dat u hun makkelijk kunt overtreffen. Wanneer u ervoor kiest om op uw tong bijten als u weet dat uw woorden de ander, met wie u discussieert, pijn kan doen, wanneer u ervoor kiest om niet in stilte te lijden of zelf alles probeert op te lossen, maar in plaats daarvan de hulp van anderen zoekt wanneer u die nodig hebt.
Degenen die ervoor kiezen om zich te vernederen bewijzen dat ze meer waarde hechten aan zichzelf en het welzijn van hun relaties dan het gelijk hebben en hun zin krijgen.
Het is deze waarde die zij aan hun relatie hechten, die hen zeer gewaardeerd maakt. Mensen die nederig zijn doen anderen om zich heen, zich goed en belangrijk voelen. En, wie zou iemand los willen laten die hem speciaal doet voelen?
Wij denken vaak dat we, om gerespecteerd te worden of om ons mannetje te staan, onszelf en onze meningen aan anderen moeten opdringen, zodat ze weten dat ze ons niet moeten dwarsliggen. Maar waardering en respect wordt verdiend en geïnspireerd door anderen. Wanneer iemand u vrijwillig respecteert, heeft het meer waarde en zij ontvangen het natuurlijk ook terug.
In tegenstelling tot wat velen denken, dat de keuze om nederig te zijn ze alleen maar tot verlies zal leiden, zien we dat het u er in feite toe zal leiden om te genieten van uw relaties, die rijker en waardevoller zijn. Dus, wanneer u de volgende keer op uw tong moet bijten, denk dan, bijvoorbeeld, aan het hurken, dat noodzakelijk is om een grote sprong te maken. Daarna zal de verhoging en de rechtvaardiging komen.
Met dank aan: Claudia Brito