shutterstock_323200733-706x471Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.
Openbaring 2:5

De Here Jezus raadt ons aan waar wij geestelijk gesproken steken hebben laten vallen, in hoeverre wij ons hart hebben gebogen, zodat wij berouw tonen en terugkeren naar de eerste leringen en de ware liefde praktiseren en met lichaam ziel en geest vrezen. Als wij geen berouw tonen, verlaat Hij ons en kunnen wij Zijn Koninkrijk niet betreden.