• In Nederland krijgt bijna 20% van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie.
  • In de periode van één jaar geldt dat voor ongeveer 5% van de volwassenen.
  • In absolute aantallen maken zo’n 546.500 volwassenen per jaar een depressieve episode door.
  • Jaarlijks krijgen zo’n 135.600 volwassenen voor het eerst een depressie (incidentie).
  • Inclusief jongeren en ouderen hebben naar schatting bijna 800.000 mensen een stemmingsstoornis.
  • Circa 13% van de Nederlandse moeders krijgt te maken met een postpartum depressie, die tot 12 maanden na de geboorte kan ontstaan.
  • Van de kinderen met depressieve ouders ontwikkelt 40% een depressie voor het 18e jaar.

Bron: trimbos.nl
 
DE WEG OM UIT DE DUISTERNIS TE KOMEN
Er bestaan verschillende medicijnen om depressie tegen te gaan. Maar wat is depressie eigenlijk? Het is een ernstige stoornis waarbij sterke gevoelens van verdriet, frustratie, ontmoediging, angst, benauwdheid
en andere negatieve gevoelens worden ervaren waar men niet van bevrijd lijkt te kunnen worden.
Screen Shot 2016-01-15 at 10.07.19IK GENIET NU TOTAAL VAN MIJN LEVEN
Ik had een heel slecht karakter. Ik was eigenwijs, agressief en onverschillig. Het boeide mij niet wat mensen zeiden of dachten. Vanwege mijn karakter liep de relatie die ik met de vader van mijn kinderen had ten einde.
Hierdoor raakte ik in een zware depressie. Ik had last van veel huilbuien, had nergens zin in, ging het huis niet uit en bleef alleen nog maar in bed liggen.
Door de bijeenkomsten in de UKGR ontving ik de kracht om tegen de negative gevoelens en sombere gedachten in te gaan.
Ik ben nu een ander persoon. Ik ben niet meer depressief, heb vrede en zit vol leven. Satia Snijders
 
IS ER EEN MANIER OM BEVRIJD TE WORDEN VAN DEPRESSIE?
Wij geloven van wel! Wanneer men de oorzaak van de depressie behandelt en niet alleen de symptomen. In het UKGR Centrum hebben veel mensen de uitweg kunnen vinden voor de bron van hun depressie. Door met iemand te praten, die met alle aandacht naar hen luistert, en hen toont hoe zij hun innerlijke kracht kunnen gebruiken.
 
Screen Shot 2016-01-15 at 10.08.30GEEN DEPRESSIE, MAAR BLIJDSCHAP!
Toen ik 7 jaar was, werd ik misbruikt. Sindsdien werd mijn leven een hel. Ik had geen rust, kreeg een minderwaardigheidscomplex en kon ’s nachts moeilijk slapen. Daarnaast kreeg ik ook heftige onverdraaglijke hoofdpijnen. Ik werd depressief, zag het leven niet meer zitten en wilde sterven.
In het UKGR Centrum ontving ik gebed en begeleiding om bevrijd te worden van allerlei negativiteit in mijn binnenste. Ik leerde ook wat voor stappen ik zelf diende te ondernemen en ik heb dat ook gedaan. Vandaag de dag kan ik mezelf zijn, ben ik niet meer depressief, heb ik geen complex meer en die ondraaglijke hoofdpijnen heb ik ook niet meer. Sherida Piqué
Lijdt u, of een geliefde, aan depressie? Mis deze bijeenkomst dan niet.

ZONDAG 30 SEPTEMBER OM 10U

Fruitweg 4 – Den Haag
en in alle UKGR Centra in Nederland