woman“Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.”
Spreuken 4:23

Bewaar en bescherm het hart tegen alles dat slecht is en geef het over aan God, gelovend in het eeuwige leven in Zijn Koninkrijk, en u zult worden voorzien van een veilige verlossing naar de Hemel.
Ester Bezerra