Vanuit een sociaal oogpunt gezien, zijn verbond, huwelijk of partnerschap synoniemen als het gaat om eenheid tussen gehuwden. Het gevoel van liefde is de band van het huwelijk. Op grond van deze liefde wordt het offer van beiden vereist. Er is geen liefdesuiting zonder offer. Gebrek aan dit element duidt op een gebrek aan liefde. Welk huwelijk kan zonder het offer overleven? Geen enkel.
Vanuit het geestelijk oogpunt is het geloof het enige kanaal dat de relatie met God verbindt. Het is zoals in de liefde waar de manifestatie van het offer ook essentieel is. Welk geloof kan het overleven zonder handelingen van het offer? Geen enkel.
“Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.” Lukas 9:23
Er zijn drie soorten dagelijkse offers die heel duidelijk worden gemaakt in dit vers: zichzelf verloochenen, het kruis opnemen en Jezus volgen. Esther en ik zijn binnenkort 40 jaar getrouwd. We zouden nooit samen kunnen genieten van deze tijd als wij het offer zouden opgeven. De offers waren in het begin erg moeilijk, maar vandaag is het een plezier.
In de relatie met de Geest van God is het niet anders. Hij heeft geofferd terwijl Hij onze fouten en zwakheden verdroeg. Dag na dag offeren wij het vlees, om een zuiver geweten van het geloof te behouden.
De liefde is een gevoelige manifestatie. Geloof is een rationele manifestatie. Er is geen manier om de omvang van beide te beoordelen, dan door de offers die zij vereisen.
Wat is het limiet van offers als het om ware liefde gaat? Wat is het limiet van offers als het om een bovennatuurlijk geloof in de Almachtige gaat?
Dat wil zeggen: Zowel het geloof als de liefde worden beide gevoed door het voortdurende offer van de betrokkenen.
God zegent u in overvloed,
Bisschop Edir Macedo