pijnWie trouwt uit haat? Niemand.
Men trouwt vanwege een gevoel dat zogenaamd liefde hoort te zijn.
Maar wat is dit voor gevoel dat niet toelaat om getrouwd te blijven?
Een vals gevoel van liefde.
Waar komt dit bedrieglijk gevoel vandaan? Van het hart.
Bedrieglijk, corrupt en onbekend, zó definieert God het hart.
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?” (Jeremia 17:9).
Het is niet zo vreemd dat hij de persoon oplegt om een heleboel dingen te voelen,
En hij dwingt de persoon om afhankelijk van hem te worden.
Hij haat het om zich te onderwerpen aan het verstand;
Hij is de vijand van de Geest van God,
Hij weigert om zich aan Hem te onderwerpen en,
Hij werkt alleen met de duivel en zijn eigen ideeën.
Daarom lijdt de mensheid.
Bijbels gesproken representeert het hart het vlees.
Het vlees dat zich verzet tegen de Heilige Geest;
Het vlees dat de vijand van God is;
Het vlees dat de Geest van God niet wil behagen;
Het vlees dat neigt naar de dood…
“Want zij, die naar het vlees (hart) zijn, hebben de gezindheid van het vlees (hart), en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees (hart) is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees (hart) vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees (hart) zijn, kunnen Gode niet behagen” (Romeinen 8:5-8).
Alleen degene die uit de Geest geboren is krijgt een nieuw hart;
Een hart volgens Gods hart;
Een hart dat de gevoelens van God voelt;
Een hart dat dorstig is naar de verlorenen…
“Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven” (Ezechiël 36:26).
Bisschop Edir Macedo