arvore-706x432Zolang zij God gehoorzaamden, leefden Adam en Eva in perfecte harmonie en vrede in de hof van Eden. De dood bestond niet; de dieren waren niet afhankelijk van vlees om te overleven, omdat hun voeding, en die van de mens, enkel kwam van vruchten van de grond. Om deze conditie te behouden was het alleen nodig om gehoorzaam te blijven.
“En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven” (Genesis 2:16,17).
Deze dood was niet direct. Hij kwam langzaam, met pijn en leed. Zodoende heeft de rebellie tegen het Woord van God hun werkelijk het leven gekost. Ze werden niet alleen getroffen door de fysieke dood in de wereld, maar ook door de dood in hun puurheid en gemeenschap met God.
Tot dan was alles in hun ogen puur, maar de inname van de vrucht van de kennis van goed en kwaad heeft hun goede ogen verblind en deed de slechte ogen geboren worden. En alles wat puur was in hun ogen werd onrein.
“Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten” (Genesis 3:7).
De slechte ogen genereren de grootste en slechtste vloek die er bestaat: de TWIJFELS. Zonder het bestaan van goed of kwaad te kennen, werden ze alleen geleid door de gehoorzaamheid aan God, er was geen enkele twijfel en, als gevolg, geen angst, geen zorgen, onrust of zwakte. De boom der kennis van goed en kwaad was, in feite, een “voet van de twijfel”. Dit was de smaak van haar vrucht.
De twijfel bestond alleen omdat er, minstens, twee keuzes waren. En zonder hun keuzes te baseren op de gehoorzaamheid aan God, wist de mensheid nooit wat te doen. Trouwen of niet trouwen? Gaat dit lukken of mislukken? Vertel ik de waarheid of niet? Ben ik aan het behagen of mishagen? Is het de wil van God of niet? Dien ik dit te doen of niet? Zal het me lukken? Dien ik deze weg te nemen? Is dit echt de beste keuze? Zal ik hier geen spijt van krijgen? Zou het?…
De twijfels genereren angst, wat bezorgdheid genereert, wat onstabiliteit genereert, zwakte, depressie, enz. In de onschuld van een kind bestaat de twijfel niet. Hierin zit zijn puurheid en schoonheid. Zijn pure ogen doen alles puur lijken. Dit was de staat van Adem en Eva voordat zij ongehoorzaam werden aan het Woord van God. Hoe zou de wereld zijn als we geen slechte ogen hadden om te kiezen voor onze wil? Of hoe zou de wereld zijn als we de goede ogen hadden om enkel de wil van God te doen?
De hof van Eden was niet op een andere planeet. Het bestond op deze planeet waarop wij leven. Het is mogelijk om terug te gaan naar deze oorsprong. Maar hoe transformeren we de slechte ogen in goede en keren wij terug naar de pure oorsprong? Er is alleen één remedie: de dood en begraving van de oude aard en de nieuwe geboorte, die plaatsvindt door de Heilige Geest, door middel van het geloof in de Here Jezus dat uitgeoefend wordt.
De Chemie van deze transformatie is enkel mogelijk als het leven volledig wordt overgegeven op het Altaar. Uw dromen, uw verleden, uw toekomst, wat u het meest koestert, uw leven, uw wil, uw gevoelens… werkelijk ALLES dient permanent op het Altaar te blijven.
Enkel de Geest van het Altaar heeft de macht om een NIEUW LEVEN te GENEREREN, een NIEUW SCHEPSEL, compleet anders dan het eerste schepsel. Alleen Hij is in staat om ons te overtuigen van wat fout is en in ons het ware berouw en de dood van de oude aard te plaatsen, zodat wij opnieuw geboren kunnen worden. Een nieuw verstand, een nieuwe manier van denken, handelen en reageren. Een leven dat compleet gebaseerd is op het Woord van de Levende God.
De goede ogen bewegen ons om het Woord van God te gehoorzamen en brengen ons terug naar een plek waar er geen ruimte is voor twijfel. Een leven waarin er geen angst bestaat om te verliezen. Een leven waarin er wel problemen zijn, maar ze brengen geen bezorgdheid, onrust, depressie of ontmoediging. Omdat de puurheid, zekerheid en vertrouwen voortbrengt. Wij kunnen rekenen op Gods bescherming die onze strijden voor ons zal strijden. Met ons gehele leven op het Altaar, keren wij terug naar het leven in de Hof die Hij voor ons heeft voorbereid.
Bisschop Edir Macedo