Het vermogen om zich voort te planten heeft de mensheid de vrijheid gegeven om de Aarde te bevolken op een ongedisciplineerde manier en zonder ook maar enige vrees voor God te hebben.
Feit is dat niemand ter wereld is gekomen door Gods wil.
Zoals er in de Heilige Geschriften geschreven staat, zijn er velen geboren vanwege achteloosheid – uit bloed; anderen werden geboren vanwege seksuele wellust – uit de wil des vlezes; en anderen zijn weer geboren uit de wil van hun ouders – uit de wil eens mans (Johannes 1:13) NBG ’51.
Bij deze drie gevallen is er geen enkele inmenging van God en zij werden zeker niet geboren vanwege Zijn wil.
Men zou zover kunnen gaan om te geloven dat Hij het toeliet.
Maar dingen zeggen zoals “Het was God die mij deze baby gaf” of dat het Zijn wil was, toont op zijn minst een gebrek aan geestelijke en Bijbelse onderscheidingsvermogen.
Ongeacht de religie, als wij een beetje intelligentie gebruiken, komen we tot de volgende conclusie:
Wat voor God laat de geboorte van kinderen toe die vervolgens worden achtergelaten?
Als Hij een Rechtvaardige God is, hoe kan hij dan de geboorte toelaten van een kind dat het resultaat is van iets onrechtvaardigs als overspel?
Hoe kan Hij toestemmen met de geboorte van een kind dat voortkomt uit een verkrachting?
Hoe kan Hij akkoord gaan met de geboorte van een kind dat voortkomt uit promiscuïteit?
En als Hij niets te maken heeft met de geboorte van bepaalde kinderen, zal Hij dan wel te maken hebben met de geboorte van andere kinderen?
We concluderen dus, vanuit een rationeel oogpunt, dat niemand ter wereld komt door Gods inmenging of door Zijn wil.
Alleen als God een monster was, zou dat kunnen.
De gedachte dat allen Gods kinderen zijn gaat frontaal in tegen Zijn Woord. Het is anti-Bijbels. Het is satanisch.
De Bijbel leert ons dat Jezus voor het volk van Israël kwam ter vervulling van de profetieën.
Maar zij verwierpen Hem.
Maar aan allen die Hem aannamen, gaf Hij de MACHT om kinderen van God te worden. Dat zijn de mensen die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, noch de wil van het vlees of de wil van een man zijn geboren, MAAR UIT GODS WIL (zie Johannes 1:11-13)
Met andere woorden: Gods kinderen zijn alleen degenen die uit God geboren zijn. Zonder enige menselijke inmenging.
Op dezelfde manier dat de Heilige Geest Jezus voortbracht, blijft Hij Zijn kinderen voortbrengen.
Bisschop Edir Macedo