shutterstock_269077082-706x471“Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.”
Efeziërs 5:15-16 Statenvertaling

Als wij de wijsheid in onze getuigenis van ons leven gebruiken, wandelen in reinheid en eenvoud, kunnen wij de tijd tot de komst van onze Heer verkorten, en zo, nu het nog mogelijk is, meer zielen winnen voor Zijn Koninkrijk.
Ester Bezerra