shutterstock_266960648-706x471“Maar ik zal door de grootheid Uwer goedertierenheid in Uw huis ingaan; ik zal mij buigen naar het paleis Uwer heiligheid, in Uw vreze.”
Psalmen 5:7

Zelfs zonder dat wij het verdienen treden wij het Heiligdom van God binnen door de Naam van de Here Jezus, en voor Zijn offer kunnen wij, met Vrees, buigen voor Zijn Majesteit en Hem Vader noemen.
Ester Bezerra