Het is niet voor een ieder.
In feite hebben velen zich gepresenteerd. Een aantal avonturiers, sommige nieuwsgierigen en weer anderen als gokkers, die hun geluk willen beproeven.
Maar, het offer vereist geloof.
Geloof dat allen zift en alleen maar een paar kiest.
Weinigen uitverkorenen. Beter gezegd, weinigen die zichzelf uitkiezen.
Waarom?
De Campagne van Israël is een handeling van puur geloof.
Wie gelooft, gaat. Wie niet gelooft, blijft
Wie gelooft en wie gelooft niet?
De handelingen van een ieder tonen of hij wel of niet gelooft.
Vanuit mijn oogpunt, zijn degenen die zichzelf uitkiezen aangeraakt door de Heilige Geest en handelen ze volgens het geloof.
Deze Goddelijke aanraking, gebeurt, vanzelfsprekend, omdat God de intentie van het hart kent.
Hoe kan men zich uitsluiten als men aangeraakt is door God? Onmogelijk.
Degenen die zijn uitgesloten werden niet aangeraakt en daarom handelen ze niet naar het geloof.
En men kan hen niet beoordelen als lafaards.
Van de 32.000 mannen die geroepen werden door Gideon, daalden 10.000 mannen af naar het water. Waren zij lafaards? Nee. Avonturiers? Evenmin. Ogenschijnlijk waren ze bereid om hun leven te geven voor hun land.
Echter, God, die het verstand en het hart kent, vond het goed om alleen maar 300 af te scheiden.
De Here Jezus koos ook alleen maar 12 apostelen. Maar één van hen koos zichzelf niet uit.
Het feit is: de Goddelijke beloftes zijn voor alle volken en naties. Echter, niet allen geloven. En het is precies hier waar het onderscheid gemaakt wordt.
De profeet Jesaja vroeg: “Wie heeft onze prediking geloofd?”. Met andere woorden: Wie gelooft dat de beloftes die werden gemaakt op Berg Sinai ook gelden voor vandaag? Wie gelooft dat het offer van geloof werkt? “En aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?” (Jesaja 53:1) Statenvertaling.
Alleen degenen die een openbaring hebben ontvangen nemen deel aan de Campagne van Israël. Dat wil zeggen, degenen die een openbaring van de Heilige Geest hebben ontvangen?
Niemand, behalve God zelf, kan of dient iemand anders te overtuigen om deel te nemen.
Wees allen gezegend in de Naam van de Here Jezus!
Bisschop Edir Macedo