Het Sneeuwbaleffect
Twee koninkrijken, twee territoria, twee heren.
Het Koninkrijk van het Licht tegen het koninkrijk van de duisternis;
Het territorium van het Goede tegen het territorium van het kwaad;
De Here God-de Vader en Zijn kinderen tegen de heer en vader van de kinderen van deze wereld.
Wie is de heer van uw leven geweest? Tot welk koninkrijk behoort u?
Als u behoort tot het Koninkrijk van God, dan blijft u onder de bescherming van God, zelfs als uw dromen nog niet gerealiseerd zijn. Niets kan u overkomen zonder de toestemming van de Allerhoogste. En als toevallig u iets slechts overkomt, dan zult u in de toekomst zien dat het voor uw eigen bestwil was.
“Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken” (Psalm 91:7) NBG ’51.
Echter, degene die het Koninkrijk van het Licht heeft verlaten, beschikt niet over bescherming. Het betekent automatische toegang tot het koninkrijk van de duisternis. Vanaf dat moment zal elke keuze die u maakt, zelfs al heeft het een goede bedoeling, slechte en zware gevolgen voor uw toekomst hebben. Leed, pijn en het ergste de eeuwige dood.
Jezus zei: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen…” (Johannes8:12) NBG ’51.
Wat wil zeggen: wie Mij niet volgt, wandelt in de duisternis.
Wat voor zekerheid is er voor degenen die in de duisternis wandelen?
Hierdoor hebben veel mensen hun leven geruïneerd met slechte keuzes betreffende het huwelijk. Vervolgens scheiden ze en hertrouwen ze weer. Oftewel, bij hun fanatieke zoektocht naar het geluk blijven ze wisselen van man/vrouw en zijn ze nooit in staat om zich met iemand te vestigen. Een vicieuze cirkel van de hel.
En het ergste van het wandelen op deze weg is dat kinderen in zo een situatie worden voortgebracht. Wat voor toekomst zullen deze kinderen hebben? Vandaag is iemand de vader; morgen is het iemand anders; en overmorgen wéér iemand anders…
Deze kleintjes nemen deze vloek over en geven het weer door aan andere generaties. Een ware sneeuwbaleffect.
Wanneer de geest niet nadenkt, dan oogsten het lichaam en de ziel de vruchten van de hel.
Bisschop Edir Macedo