Gods karakter
Bijna alle mensen kunnen stand houden tegen tegenslagen, maar als je het karakter van een mens wil leren kennen moet je hem macht geven.
– Abraham Lincoln
Het karakter van een persoon toont zijn/haar morele waardes, individuele aard en gedrag.
Alleen degenen die uit de Heilige Geest zijn geboren zijn in staat om Gods karakter te manifesteren. Dat komt omdat Zijn kinderen geestelijke wezens worden – Johannes 3:6.
De emotionele of vleselijke aard wordt veranderd in een rationele of geestelijke aard.
Dat is de reden waarom veel mensen zich afvragen waarom ze niet in staat zijn geweest om een gedrag te tonen dat gelijk is aan het Christelijk geloof, ondanks het feit dat ze trouwe leden van de kerk zijn of overdreven religieus zijn.
Ze gedragen zich op één manier wanneer ze in de kerk zijn, maar ze zijn compleet anders wanneer ze niet in de kerk zijn.
In de kerk zijn ze rechtvaardig, beleefd en, ogenschijnlijk, geestelijk.
Thuis, op het werk of onder hun vrienden, zijn ze vleselijk, onbeschoft en duidelijk verontruste mensen.
Dit gebeurt omdat ze nog niet uit de Heilige Geest zijn geboren. Ze hebben Gods aard niet. Ze zijn overtuigd door de waarheid, maar ze zijn nog niet bekeerd tot de Here Jezus. Hun karakter spreekt voor zichzelf.
Mensen zijn emotioneel van aard; het begon allemaal bij Adam en Eva. God creëerde hen als levende wezens.
Een hemelse aard is een geestelijke aard en het komt van Jezus. Hij werd niet gecreëerd door God, Hij werd geboren door de Heilige Geest; zodoende is Hij een levendmakende geest – 1 Korintiërs 15:45.
Dezelfde procedure die de Heilige Geest heeft gebruikt om Jezus te verwekken, moet ook gebruikt worden om een ieder van Jezus’ discipelen te verwekken. Zo niet, dan zullen zij dezelfde aard als die van Adam hebben. En zelfs erger: ze zullen niet als Gods kinderen beschouwd worden – Johannes 1:13.
Hier dient de Heilige Geest voor:
Voor sommigen komt Hij om ze opnieuw geboren te doen worden. Voor degenen die al opnieuw zijn geboren, komt Hij om ze te verzegelen met de Zegel Gods. Dit is de doop die door de Here Jezus wordt uitgevoerd.
De eerste discipelen werden opnieuw geboren toen Jezus op hun blies – Johannes 20:22.
Maar alleen op Pinksterdag werden ze gedoopt met de Heilige Geest – Handelingen 2:1.
Zoals u kunt zien, is het doel van de Heilige Geest niet dat u in tongen kunt spreken, maar dat u hetzelfde karakter kunt tonen als Zijn Zoon: Jezus.