De Twee Offerandes
De Ark van het Verbond werd veroverd door de Filistijnen tijdens de oorlog tegen Israël. Hij symboliseerde de Glorie van Israël. Gedurende de 7 maanden dat hij zich onder de Filistijnen bevond, bracht hij ziektes, dood en plagen voor dat volk.
De Ark van het Verbond was heilig. Hij representeerde de aanwezigheid van God te midden van Zijn volk, net zoals dat geldt voor de tiendes en offerandes. Wie ze achterhoudt, is onderworpen aan de geest van de vloeken.
Daarom, toen God tot Zijn volk sprak om de tiendes en offerandes naar Zijn huis te brengen, garandeerde Hij, vervolgens, om de afvreter te bestraffen. Dit wil zeggen, de vloek of de plaag die de dieven heeft getroffen.
Onder druk gezet door de vloek die hun trof, omdat de Ark onder hun was, besloten de Filistijnen om hem terug te sturen naar Israël. Ze vroegen priesters en wijze mensen hoe ze deze teruggave moesten doen.
Ondanks het feit dat ze dienaren van het kwaad waren, hadden ze het besef dat de plaag niet zou ophouden als er geen offerande van schuld was.
In dat geval, antwoordden ze: “Naar het aantal van de stadsvorsten der Filistijnen, vijf gouden builen en vijf gouden muizen, want eenzelfde plaag treft allen, ook uw stadsvorsten. Maakt dus afbeeldingen van uw builen en van de muizen, die het land verwoesten, en bewijst de God van Israël hulde” (1 Samuël 6:1-5) NBG ’51.
De offerande van het schuldoffer is verplicht.
Koning David moest ook offeren om de plaag te verwijderen die over het volk van Israël was gekomen.
God moest Zijn Zoon Jezus offeren om de plaag van de zonde te verwijderen van de mensheid.
Wie vol wil zijn met de Heilige Geest dient zijn eigen wil, verlangens en zijn leven op te offeren om Hem te ontvangen.
Dit soort offerande is een manifestatie van het geloof dat gehoorzaamheid vereist.
De persoon gelooft, offert en wordt bevrijd van de vloek door middel van gehoorzaamheid, of lijdt aan de gevolgen van de vloek vanwege de ongehoorzaamheid.
De offergave dient gebracht te worden. Als het niet gedaan wordt voor het persoonlijke voordeel van de eeuwige behoudenis, dan zal het gedaan worden voor het nadeel van de eeuwige verdoemenis.
De zegen komt door gehoorzaamheid aan het Woord van God door te offeren. De vloek komt vanwege ongehoorzaamheid aan het Woord van God.
Één ding is zeker: Of men het Woord van God wél of niet gehoorzaamt, het offer zal altijd bestaan. Voor de behoudenis of voor de verdoemenis.
Wie offert, gehoorzaamt; wie gehoorzaamt, offert en is behouden. Wie niet offert, is ongehoorzaam; wie ongehoorzaam is, offert niet en wordt geofferd in de poel van vuur en zwavel.
Echter, de spontane offerande wordt geïnspireerd door de Geest van God. In tegenstelling tot de offerande van schuld, waarbij er sprake is van een uitwisseling, bevat de offerande die geïnspireerd wordt door de Geest puurheid en grootheid van geest. Het is de meest pure uiting van liefde, onzelfzuchtigheid en vertrouwen in God.
De offerandegever geeft zonder er iets voor terug te verwachtten. Hij geeft uit geloof, uit liefde… Hij geeft met totale blijdschap. Het wordt de vrijwillige offerande genoemd, omdat het geïnspireerd wordt door God.
De Heilige Geest zelf, door de woorden van apostel Paulus, leert ons over dit soort offerande, toen hij zei:
“En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief” (2 Korintiërs 9:7) NBG ’51.
Wilt u de grootheid van God ontvangen?
Offer dan uw grootheid aan Hem.
Het is alles voor alles.
Wie gelooft, amen. Wie niet gelooft, geduld…
NB: De teksten zijn de laatste tijd langer, omdat ik geloof dat de lezers meer tijd hebben om ze te lezen, herlezen en erop te mediteren.
God zegene jullie.
Bisschop Edir Macedo