De Zeven Geesten
God begrijpt zeer goed de problemen van iedereen. Daarom giet Hij Zijn Geest uit over allen die Hem zoeken.
De Zeven Geesten die genoemd worden in het boek van Jesaja zijn geen Zeven Heilige Geesten. Ze zijn eigenschappen die de Macht van de Geest van God beschrijven. Hij heeft nergens gebrek aan en niets kan aan Hem toegevoegd worden. Hij is helemaal perfect.
De profetie: “En de Geest van de HERE zal op Hem rusten, de Geest van wijsheid en inzicht, van raad en kracht; de Geest van kennis en van ontzag voor de HERE” (Jesaja 11:2) Het Boek.
Elke eigenschap vulde de volheid van de Heilige Geest aan, die in het fysieke lichaam van de Here Jezus zou rusten. Hij had alle noodzakelijke benodigdheden om de aanvallen van de hel te weerstaan gedurende Zijn aardse ministerie.
In Hem zou de Heer, Zijn wijsheid, inzicht, raad, kracht, kennis en ontzag voor de Here zijn.
Deze overvloed die in Jezus was, is precies hetgeen wat de Heilige Geest aan het doen is met Zijn kinderen. Zij hebben ook de Geest van de HERE, de Geest van wijsheid, inzicht, raad, kracht, kennis en ontzag voor de HERE.
Dit betekent dat er geen enkel menselijk probleem te ver gaat voor de zeven eigenschappen van de Heilige Geest. Met de Heer, Zijn wijsheid, inzicht, raad, kracht, kennis en ontzag voor de HERE, is er een oplossing voor elk probleem op deze Aarde.
Dat houdt ook uw problemen in!
“Het doel daarvan is dat wij tenslotte volledig één zullen zijn, door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan.Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen, die ons op een dwaalspoor willen brengen” (Efeziërs 4:13-14) Het Boek.
Maar dit wil niet zeggen dat de volheid van de Here Jezus niet al met ons is.
De rijkdom van de rijkste man ter wereld behoort aan zijn minderjarige kinderen, maar dat zullen zij alleen in bezit kunnen nemen wanneer ze de leeftijd van een volwassene hebben bereikt.
Daarom dienen Gods kinderen volwassen te worden in hun geloof.
De volheid van de Geest is met Zijn kinderen en dienaren. Echter, niet allen zijn in staat om zo’n grootheid te begrijpen vanwege hun geestelijke kinderachtigheid. Dit aan kinderen van het vlees leren, is als parels voor de zwijnen werpen.
Om dit alles samen te vatten: op dezelfde manier dat de Volheid van de Heilige Geest in Jezus leefde, leeft hij ook in degene die uit God geboren zijn en door Hem verzegeld werden.
Daarom zijn elke en alle offergaven die gegeven worden om de Geest van God te ontvangen waardeloos in vergelijking met de Offerande die door God gegeven wordt. Het is Gods alles voor onze waardeloze offerande.
Wie kan dit glorieuze mysterie begrijpen?
Wanneer dit gebeurt dan zal het woord van de Heer de heerscharen zich vervullen, dat zegt: “Mensen uit alle delen van de wereld zullen een pelgrimstocht maken naar Jeruzalem en de stad binnenstromen. Zij komen uit talloze vreemde steden om deze feesten bij te wonen. Zij zullen vrienden uit andere steden uitnodigen met de woorden: ‘Laten we naar Jeruzalem gaan om de HERE te vragen ons te zegenen en Hem te aanbidden. Ik ga! Ga je mee?’
Ja, talloze volken, waaronder ook machtige naties, zullen naar de HERE van de hemelse legers in Jeruzalem komen om te vragen om Zijn zegen en hulp.
De HERE van de hemelse legers zegt ook: “In die tijd zullen tien mannen uit tien verschillende volken een Joodse man bij de mouw grijpen en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is” (Zacharias 8:20-23) Het Boek.
Bisschop Edir Macedo