De Elite Strijdkrachten van de Geest
Heeft u ooit wel eens gezien hoe een soldaat getraind wordt in het leger? Meer dan hun lichaam wordt hun verstand getraind, zodat ze hun emoties kunnen controleren. Dit komt omdat ze bereid moeten zijn om hun vijand zonder genade te doden als en wanneer ze naar de oorlog gaan. Soldaten worden getraind om de vijanden van hun vaderland te vernietigen.
Toch, is hun training niet de allerbeste.
Wanneer het de elite strijdkrachten betreft, worden er uit de honderd kandidaten maximaal vijf gekozen. Hun training is extreem moeilijk en zwaar. Hun verstand is getraind om hun bijna ongevoelig te maken voor fysieke pijn. Stel u zich dan hun ongevoeligheid voor de emoties voor!
Als een soldaat niet in staat is om zijn emoties en zwakheden te overwinnen, hoe zal hij dan zijn vijand confronteren en verslaan? Als hij niet van zijn innerlijke strijden kan winnen, hoe zal hij dan zijn uiterlijke strijden overwinnen?
Wat mij betreft, is de filosofie van de elite strijdkrachten niet om strijdend te sterven, maar om strijdend te overwinnen.
In het Koninkrijk van God is het niet anders. Allen die uit de Heilige Geest geboren zijn maken deel uit van de Hemelse Elite Strijdkrachten. Geen enkel kind van God is zwakker dan het andere. Ze hebben allen dezelfde Goddelijke DNA, dezelfde Geest, dezelfde macht…
Is dit niet wat we geloven? Dat “God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid” 2 Timoteüs 1:7 ‘NBG51.
Zeker weten, is niet iedereen bereid om zijn leven op te geven om wille van zijn geloof. Zo was het in het verleden, zo is het vandaag de dag en zo zal het ook blijven in de toekomst.
Maar er zijn sommigen die zich onderscheiden. Ze aarzelen niet om hun levens op te offeren voor hetgeen ze geloven.
Bijvoorbeeld: de Gadieten die David hielpen. De Bijbel zegt dat ze waren als “dappere helden, strijdvaardige krijgslieden, met schild en speer uitgerust, er uitziende als leeuwen, en vlug als gazellen op de bergen… de kleinste reeds woog op tegen honderd, de grootste tegen duizend” (1 Kronieken 12:1-14) NBG ’51.
God hield Zijn macht niet achter van de trouwen in het verleden en Hij doet dat vandaag de dag ook niet. Hij heeft Zijn kinderen op zo’n manier bewapend dat de vijanden van het kruis geen kans hebben op overwinning.
“Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken…” (2 Korintiërs 10:4) NBG ’51.
Degenen die uit de Geest van God zijn geboren verliezen nooit. Wat lijkt op nederlagen, mislukkingen, frustraties en teleurstellingen is niets meer dan een training voor de Elite Strijdkrachten van de Geest van God.
Alle dingen werken ten goede voor hun! Alle dingen…
Wanneer ze winnen, dan verheugen ze zich in hun overwinning. Halleluja!
Wanneer ze verliezen dan huilen, treuren en zuchten ze – maar alleen voor een moment.
Later, ontdekken ze dat ze hebben overwonnen. En dan is het één en al feest vieren!
De dood, demonen, hel, de duivel en al zijn kinderen zullen niet stil kunnen blijven van woede wanneer ze ons gelukkig, blij en stralend zien, terwijl wij de harde strijden van het leven tegemoet gaan.
De jaloezie vreet aan de kinderen van Kaïn vanwege ons. Wie heeft gezegd dat ze niet moesten offeren net als de kinderen van Abel?
HAHAHAHAHAHAHAHAHA
Daarom met overwinning of met nederlaag, overwinnen degenen die uit God geboren zijn altijd.
Bisschop Edir Macedo