Wie durft Hem uit te dagen?
Degene die uit de Geest geboren wordt terwijl hij vrijgezel en vrij is van elke soort liefdesrelatie heeft een voordeel over de anderen die gevangen zijn door de gevoelens van hun hart. Dit zeg ik uit eigen ervaring.
Ik herinner me goed dat ik meer tijd had om de Bijbel te lezen, te bidden en mijn Heer te aanbidden toen ik ongeveer 20 jaar was. Ik ging naar mijn kamer, deed de deur dicht en daar ontwikkelde ik mijn relatie met Hem.
Het was op een zaterdagavond, toen ik aan het lezen was over David en Goliat, dat een vers mijn aandacht trok en mij vervulde met een onbeschrijfelijke blijdschap. Toen David, op het bevel van zijn vader, naar zijn broers werd gestuurd om ze voedsel te brengen en te weten hoe het met ze ging. Daar aankomend, vroeg hij zijn broers of alles goed was. Terwijl hij nog aan het praten was, hoorde hij opeens een dreigende geschreeuw van een soldaat van het kamp van de Filistijnen.
Gedurende veertig dagen daagde Goliat , elke ochtend en middag, elke soldaat van Israël uit om met hem te strijden.
“Toen alle mannen van Israël de man zagen, sloegen zij voor hem op de vlucht en vreesden zeer” (1 Samuël 17:24) NBG ’51.
Maar David, een jongeman, onervaren en niet geschikt om te dienen in het leger, werd noch geïntimideerd door de lengte van die man die bijna drie meter lang was, noch door zijn speciale wapenrusting. De jonge herder, bezield met een levend geloof in de God van zijn vaderen, kwam in opstand tegen deze dreiging en zei:
“Wie toch is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de levende God tart?” (1 Samuël 17:24) NBG ’51.
Er zijn geen woorden om de blijdschap en vreugde, die mijn binnenste vervulde, te beschrijven.
Vandaag, reeds 45 jaar later, herinner ik me dit nog als de dag van vandaag. Het leek alsof de Geest van God mij aan het voorbereiden was om de strijd aan te gaan tegen de hel van Babylon en zijn trouwe schildknaap, de valse tv-zender.
David doodde en onthoofde die Goliat. Maar de geesten, zowel van Goliat als die van de Filistijnen, blijven hier op Aarde de legermachten van de levende God van Abraham, Isaak en Israël bedreigen.
Ter compensatie, heeft de Geest van God door de UKGR mensen opgericht in alle uithoeken van de Aarde, met dezelfde geest van David, om de Romeinse Filistijnen te bestrijden.
Goliat en de valse tv-zender zijn in dienst van het Romeinse leger.
Wie een oor heeft om te horen, hoort, begrijpt, wordt verzegeld met de Geest van God en voorbereid voor de strijd.
Wie gelooft in de God van David gaat met ons mee.
Wie niet gelooft blijft naar de valse tv-zender kijken om zich te voeden met haar uitwerpselen.
God zegene degenen die geloven.