De persoon wordt niet uitgekozen wanneer hij zegt: Ik wil uitgekozen worden!
Maar juist wanneer hij doet wat God verwacht.
Tussen de 32.000 waren er sommigen (22.000) die angst hadden en dat erkenden. Er waren ook sommigen die zichzelf dapper noemden, maar ze werden afgewezen, omdat ze niet deden wat God van hun verwachtte (9.700) en sommigen die deden wat God van hun verwachtte (300).
Wie zichzelf een uitgekozene maakt (om gezegend te zijn, enz.) zijn wij, door middel van onze acties.
Zoals de 300 gekozen werden nadat ze van het water dronken, dan zal God mensen oprichten in ons midden die ook gaan overwinnen. Wij zijn het water aan het zegenen en de mensen gaan daarvan drinken op zondag, zodat de Geest van God over hun komt.
Aanstaande Zondag 10 Juli om 10u.