flower“Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God…” (Ex 20:8)
Om dit gebod goed te kunnen begrijpen, dienen wij eerst de context waarin de Israëlieten toen leefden, te begrijpen.
De Israëlieten waren ongeveer 400 jaar slaven geweest in Egypte.
Als slaven, moesten ze iedere dag werken. Zonder vrije dagen, vakantie of iets dergelijks.
Ze wisten niet was het betekende om te rusten of tijd aan iets anders toe te wijden, dan aan het werk.
Hun generatie werd al als slaven geboren.
Hoe zouden zij reageren wanneer ze in het beloofde land kwamen?
Ik geloof dat dat de hoofdreden is waarom God de sabbat heeft ingesteld.
Al betekent het woord “sabbat” de zevende dag, heeft het niet per sé met een specifieke dag te maken. Het gaat om de tijd te nemen om te rusten en vooral om te zorgen voor het geestelijke leven (God zoeken).
Het leven bestaat niet uit werken alleen. Natuurlijk moeten wij werken… maar niet alleen maar werken!
Jezus gaf het voorbeeld van een man die zijn gehele leven werkte en, aan het einde, stierf hij, zonder in zijn ziel te hebben geïnvesteerd. Jezus noemde hem: dwaas. (Lucas 12:16-21)
Sommige mensen hebben het idee verdedigd dat de sabbat de zaterdag is. Anderen zeggen dat het de zondag is.
In feite is de sabbat simpelweg de zevende dag. Dat betekent dat als de mensen zes dagen werken, de sabbat de volgende dag zou zijn. Als ik op maandag begin en t/m zaterdag werk, dan zou het de zondag zijn. Maar als ik op dinsdag begin, dan zou het de maandag zijn, enz.
In onze dagen, werken de meeste mensen niet eens zes dagen per week, maar vijf.
Hoe moeten wij dan weten welke dag onze sabbat is?
Om eerlijk te zijn, weet ik zeker dat toen God dit gebod heeft ingesteld, Hij niet gefocust was op één specifieke dag, maar wel op het feit dat de mensen dienden te begrijpen dat ze, ten minste, één dag per week aan Hem moesten toewijden en niet aan het werk.
Omdat zij toentertijd in de woestijn waren en richting het beloofde land reisden, moest de sabbat natuurlijk dezelfde dag zijn voor iedereen. Iedereen reisde samen, toch?
Maar als het echt om een specifieke dag gaat, waarom werkte Jezus dan op de dag waarop de religieuzen van toen de sabbat vierden? Dit was één van de redenen waarom Jezus bekritiseerd werd.
Aan de andere kant, stel u zich voor dat “iedereen” op één specifieke dag zou stoppen met werken: politie, brandweer, doctors, enz…
Zouden de dieven en criminelen de sabbat ook vieren?
En als iemand ziek werd, wie zou hem dan helpen?
Het zou zeker een ramp zijn!
Denk u dat God dit wenst? Natuurlijk niet!
Als u het goed wilt doen, zorg er dan voor dat u God zo vaak mogelijk zoekt. Ten minste, één keer per week. Één keer is het minimum, niet het maximum!
Hoe meer u in uw geestelijke leven investeert, hoe beter.
Heeft u zondag vrij? Omdat de meeste mensen niet op zondag werken, hebben wij die dag gekozen om God op de eerste plaats te zoeken.
Moet u op zondag werken en heeft u geen andere keuze? Dat is geen reden om God niet te zoeken, u heeft zeker een andere vrije dag…

Bisschop Rui Silva
Bezoek ook mijn blog op: bpruisilva.nl