shutterstock_318826478-706x471“Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen.”
Hebreeën 10:32

Het christelijke leven is geen zee van rozen, wel een van veel strijden die gestreden dienen te worden. De woestijn en de moeilijkheden zijn noodzakelijk voor de geestelijke groei.
Ester Bezerra