shutterstock_61894672-706x471“En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen.”
Handelingen 2:17

Volgens het Woord van God dat werd gepredikt, ontvingen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen met blijdschap het Plan van God voor hun levens, dat hun vervult met Zijn Geest om tot Zijn Glorie in deze wereld te zijn, alles geëerde en succesvolle kinderen.
Ester Bezerra