Een les voor degenen die spelen met de Geest van het GELOOF – de Geest van God;
Een les voor degenen die het Woord van God als iets commercieels gebruiken;
Een les voor degenen die het Heilige der Heiligen, de Almachtige, niet vrezen;
Een les voor de ongehoorzamen die Degene die alles ziet verachten;
Een les voor de hoogmoedigen;
Een les voor degenen die de Waarheid kennen, maar desondanks blijven doorgaan met de leugen;
Een les voor degenen die de adviezen van Jezus verachten;
Een les voor degenen die “denken dat zij wat zijn”.
“Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en als hij komt, vindt hij het leegstaan [en] geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht” (Matteüs 12:43-45).
Goedemorgen bisschop Júlio,ex-bispo1
Ik zou graag de situatie van ex-bisschop Charles met u willen delen. Hij was ooit verantwoordelijk voor de regio Juiz de Fora, in deelstaat Minas Gerais, in Brazilië. Hij stopte een leven te leiden van het Offer van gehoorzaamheid, verliet het Altaar van de Levende God en opende een kerk voor zichzelf. Maar vandaag de dag bevind hij zich in de goot, zoals u op deze foto kunt zien.
Deze foto werd genomen in de dezelfde stad waar hij ooit autoriteit had over het kwaad en de negatieve energieën, en nu wordt hij vernederd door het kwaad. Dit trieste voorbeeld doet ons heel goed begrijpen wat u bedoelt wanneer u ons leer om voor onze gemeenschap met God te zorgen en ons te richten op het Altaar en niet het goud.
Mijn groeten aan u en uw familie.
Bedankt voor uw zorg
Bisschop Edir Macedo