11_humildadeDe meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.
Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!
11e NEDERIGHEID
Wanneer een persoon de Heilige Geest niet heeft, is hij hoogmoedig en trots. Een persoon die niet nederig is, is “arm, blind, naakt en ellendig.” Maar, jammer genoeg, ziet de persoon dit niet in omdat hij verblind is door de hoogmoed. Aan de andere kant, doet de nederigheid u zien, kunt u zichzelf waarderen, waardoor u zodoende altijd de goede kant van de mensen kunt zien.

“Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is”.
– 1 Korinthiërs 2:12

God is met u en ik ook!
Bisschop Julio Freitas