animadaDe meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.
Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!
De Heilige Geest is de Goede Moed, dat het tegenovergestelde is van ontmoediging.
Hoeveel mensen hebben wij niet om ons heen gezien die alles in hun voordeel hebben: zij zijn jong, hebben een familie, de gelegenheid om te studeren, zitten vol potentie… maar desondanks zijn zij ontmoedigd in hun geest. Waarom? Omdat het hun ontbreekt aan de Geest van de Goede Moed, die de Heilige Geest is!
“Terstond sprak [Jezus] hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!” (Matteüs 14:27)
“Wij verwachten echter door de Geest op de hoop van gerechtigheid die door God gebracht zal worden”.
God is met u, en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas