Helpen_goedheidDe meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.

Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!
16e GOEDHEID
GOEDHEID IS EEN DUIDELIJKE VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST
De persoon toont dit wanneer hij goed is voor zichzelf, door voor zijn bewuste geloof te zorgen, voor zijn fysieke, geestelijke en morele gesteldheid te zorgen en om, waar mogelijk, zijn naaste te helpen door goede daden. En wat is het tegenovergestelde van goedheid? Kwaadaardigheid. En wij allen weten wat dat is, toch?

“Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid”.
– Efeziërs 5:9 Statenvertaling

God is met u en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas