visaoDe meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.
Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!
17e VISIE
DE PERSOON DIE DE HEILIGE GEEST HEEFT BESCHIKT OVER VISIE…
MAAR VAN WAT?

Van het belang van zijn behoudenis, de evangelisatie van degenen die verloren zijn, van grote zaken, God te dienen, het verschil te maken, gelukkig te zijn en anderen dezelfde gelegenheid te bieden die hem op een dag werd geboden. Maar deze persoon heeft niet alleen maar de visie hiervan, maar neemt dagelijks stappen om die visie te bereiken, door hem in praktijk te zetten. Zo zal zijn visie geen illusie zijn, maar iets tastbaars, iets echt in zijn leven!
“Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen” (1 Korintiërs 12:7).
God is met u, en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas