Waarachtig
De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.
Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!
18e WAARHEID
De Heilige Geest is waarheid, wat het tegenovergestelde is van leugen. Dit betekent dat de persoon die gedoopt is met de Geest van God, een waar persoon is…
Zijn ja is ja en zijn nee is nee, want alles wat daarbuiten staat, is niet van de waarheid, gezien de waarheid geen verschillende versies of variaties heeft. Alles wat dus buiten de waarheid staat, is een leugen en een ieder bij wie de waarheid ontbreekt, is een leugenaar! Maar, wat betekent het om een waar persoon te zijn? Van het goede zijn, het tegenovergestelde van leugen, dat betekent om van het kwaad te zijn.
“Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven”.
– 1 Johannes 5:20
God is met u, en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas