mansidao
De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.
Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!
20e ZACHTAARDIGHEID
Een persoon die altijd ruzie maakt met iedereen of altijd een storm in een kop water creëert, beschikt niet over de Geest van zachtaardigheid…
…want wie over Hem beschikt, zet zich op zijn plaats, aangezien hij weet dat alles zijn tijd heeft. Omdat hij over zachtaardigheid beschikt, is hij sereen, omdat hij zijn verstand, oftewel zijn bewuste geloof, gebruik en zodoende weet hij hoe hij moet wachten.

“Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid” (Jakobus 3:13).

God is met u, en ik ook!

Bisschop Julio Freitas