superarDe meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.
Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!
21e AUTORITEIT
VERWAR AUTORITEIT ALSTUBLIEFT NIET MET AUTORITAIR ZIJN.
De Geestelijke Autoriteit wordt niet geforceerd of opgedwongen. Men beschikt er simpelweg over, of niet! En de Enige die ons de ware autoriteit kan geven is de Geest van God! Maar hoe kunnen wij de ware autoriteit onderscheiden van de valse? De ware autoriteit bevrijdt, zegent, redt, wordt unaniem geaccepteerd, gerespecteerd, opgevolgd en enige poging om het te doen afbreken wordt meteen vernietigd! Terwijl de valse autoriteit verdeelt, onderscheid maakt, niet gerespecteerd of opgevolgd wordt, telkens op het punt om uit te vallen, en degenen die het proberen af te breken zullen daar ook in slagen.
De autoriteit van God dient om problemen, teleurstellingen, situaties in het leven die ons proberen te frustreren, ontmoedigen en ons geloof te besmetten, te overwinnen. En de kracht dient om verleidingen, verdrukkingen, vervolgingen, onrechtvaardigheden te overwinnen… en alles dat ons hart onrein probeert te maken en ons rein geweten probeert te besmetten. De autoriteit en kracht gaan hand in hand en zijn sterke eigenschappen van degene die de Geest van God heeft.

“Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht”.
– 1 Korintiërs 4:20

God is met u, en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas