revolta_bjf_De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.
Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!
5e OPSTAND
Nalatig, niet te bewegen en onreageerbaar… dat is het karakter van een persoon die de Heilige Geest, de Geest van Opstand, niet heeft. De tijd gaat voorij en hij verandert niet, verovert niets, overwint niets en is nergens succesvol in, in zijn leven… hij wordt alleen maar ouder. Dit alles vind plaats omdat het hem ontbreekt aan de Heilige Geest. Gebrek aan opstand doet ons vast blijven in tijd en ruimte, zonder enige motivatie ergens voor, zelfs niet om door te blijven leven.
“Verontwaardiging greep mij aan vanwege de goddelozen, die uw wet verlaten” (Psalmen 119:53).
God is met u, en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas