perseveranca_bjf_De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.
Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!
7e VOLHARDING
De Geest van God doet u volharden. Waarvoor? Zodat u God in alles kunt gehoorzamen, uw doelen kunt behalen en uw dromen kunt realiseren, want zo niet, dan zult u gefrustreerd raken! De geest van opgeven houdt de persoon tegen om de wil van God te doen en zodoende zijn problemen te overwinnen en doelen te behalen. De volharding is één van de meest kenmerkende eigenschappen van de Heilige Geest.

“En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden” (Marcus 13:13)

God is met u, en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas