intrepidez_bjfDe meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.
Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!
8e LEF
De persoon die lef heeft, geeft zijn doelen niet op. Hij staat achter zijn beslissing en dat doet hem onbevreesd zijn, omdat hij lef heeft. Dat wil zeggen dat hij heel goed weet wat hij wil en bereid is om wat dan ook te confronteren om zijn doel te behalen! De persoon met een tegengesteld karakter, de verlegen en angstige persoon, staat echter toe dat anderen beslissingen voor hem maken en geeft zich daar zelfs vrijwillig aan over, ook al vermoedt hij dat de resultaten van die beslissingen totale mislukkingen zullen zijn. De Heilige Geest brengt ons lef!

“Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid”
– 2 Timoteüs 1:7

God is met u, en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas