EPSON scanner image
De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.
Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!
9e Oprechtheid
De Heilige Geest is Oprechtheid en wie niet oprecht is, is hypocriet, vals, cynisch en nep.
De Geest van God maakt ons oprecht tegenover God en op deze manier kunnen wij ons goed voelen ten opzichte van onszelf, zonder ons zorgen te maken over wat anderen over ons denken of vinden. En omdat wij oprecht zijn, zijn wij ook transparant.
“Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht” (Joël 2:12)
God is met u, en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas