semmedoAls het echt een mysterie is voor ons, vinden we in de Bijbel de antwoorden die ons helpen om dit enigma, waar het geloof in is veranderd, op te lossen, want velen begrijpen het niet in z’n geheel, maar zijn wel zeker van één ding: HET WERKT
5. WORDT NIET GEÏNTIMIDEERD DOOR DE UITDAGINGEN VS DAPPER EN MOEDIG ZIJN!

“Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”
– Matteüs 11:12
“In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.”
– Johannes 16:33

Het bewuste geloof annuleert elk gevoel van angst in de mens. De angst bestaat wel, maar het bewuste geloof heeft de macht om hem te neutraliseren.
Daarom maakt het bewuste geloof de mens dapper om de uitdagingen in het leven te confronteren en ze te overwinnen, want dat is precies wat de overwinning is: de dagelijkse uitdagingen verslaan.
Wie door het bewuste geloof leeft en het gebruikt, ontvangt AUTORITEIT en het is precies deze AUTORITEIT die “het VERMOGEN is dat het SUCCES GARANDEERT in hetgeen wij ondernemen”, waarom zou u dus stilstaan of neerslachtig zijn tegenover de negatieve situaties?
Wordt vervolgd…
God is met u en ik ook!
Bjf