noiteparaodiaAls het echt een mysterie is voor ons, vinden we in de Bijbel de antwoorden die ons helpen om dit enigma, waar het geloof in is veranderd, op te lossen, want velen begrijpen het niet in z’n geheel, maar zijn wel zeker van één ding: HET WERKT
6. HIJ GEEFT NOOIT OP VS HIJ IS VOLHARDEND!

“Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden” (Matteüs 10:22)
“Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden” (Hebreeën 3:14)

  • Het bewuste geloof doet mij begrijpen dat niets van de ene op de andere dag gebeurt. Alles heeft zijn begin, midden en eind.
  • De overwinner is niet degene die iets begint, maar degene die voleindigt wat hij is begonnen. Het is precies het bewuste geloof dat mij doet volharden om alles te kunnen volbrengen wat ik ben begonnen, totdat ik mijn wedloop heb afgemaakt en het door God beloofde bereik.
  • Het bewuste geloof vereist constante handelingen die met de dag INTENSIEVER uitgeoefend dienen te worden, want hoe dichter wij bij ons doel komen, hoe meer obstakels wij zullen moeten confronteren.

Wordt vervolgd…
God is met u en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas