lendobibliaAls het echt een mysterie is voor ons, vinden we in de Bijbel de antwoorden die ons helpen om dit enigma, waar het geloof in is veranderd, op te lossen, want velen begrijpen het niet in z’n geheel, maar zijn wel zeker van één ding: HET WERKT
7. HIJ IS NIET ONGEHOORZAAM AAN DE STEM VAN GOD VS HIJ IS 100% GEHOORZAAM

“Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen. De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt…” (Handelingen 5:29-30)
“…Volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken – Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.” (Hebreeën 3:14)

  • Het bewuste geloof heeft het Woord van God als basis. En de gehoorzaamheid aan dit Woord doet mij zien en bereiken wat daarin beloofd staat.
  • Kan een ongehoorzaam persoon ooit iets bereiken? Een werknemer, zoon, zakenpartner of een burger is, over het algemeen, onderworpen aan de gehoorzaamheid aan iets of iemand en verwacht daar iets voor terug. De ongehoorzame persoon wordt echter meteen verworpen.
  • Het bewuste geloof maakt ons gehoorzaam aan het Woord van God en doet ons het antwoord van God verwachten.
  • Het bewuste geloof doet mij mijn PLICHTEN nakomen, daarom doet het mij mijn rechten BEHALEN.

Wordt vervolgd…
God is met u en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas