Foto’s van de aanroeping die gerealiseerde werden in Jericho.


Created with Admarket’s flickrSLiDR.

In verband met de Campagne van Israël die in deze maand gehouden werd, zijn er vanuit Europa verschillende mannen van God naar Israël getrokken met de gebedsvragen van allen die eraan hebben deelgenomen.
Vergezeld met de gebedsvragen van het volk vertrokken zij richting het Heilige Land met maar één doel: het offer presenteren dat door duizenden mensen werd gemaakt. Mensen die de gelegenheid van deze Campagne niet wilden missen.
Verschillende pastors van verschillende landen zoals Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Kaap Verdië en andere landen in Europa namen de gebedsvragen voor hun landen mee. Namens Nederland vertrok pastor Marcos Amoroso, van de kerk van Amsterdam Oost, om allen te vertegenwoordigen die in de profetie van God geloofden.
De muren van de oude stad van Jericho hoorden één van de luidste aanroepingen die er ooit verricht werd en hun deed vallen. De pastors baden daar zodat de muren van problemen, die zich in de levens van het hedendaagse volk van God bevonden, en zo groot waren dat zij onbreekbaar en ondoordringbaar leken ook zouden vallen.
Het was een uniek en transformerend moment in het leven van miljoenen mensen. Dat gold ook voor het leven van alle Trouwe Tiendegevers, wiens zakdoeken met hun zweet erop gebracht werd naar het Graf van Jezus. De mannen van God hebben op die plaats een speciaal gebed gedaan in het voordeel voor alle tiendegevers.
“Wij hebben onze missie vervuld. Uw gebedsvragen zijn bij de ruïnes van Jericho aangekomen en alle muren zijn al gevallen. Nu zijn er drie basisstappen die nog genomen moeten worden:
*Let op: niet op het leven van anderen, op het nieuws enz… maar op uzelf, uw geloof, gedachtes, woorden en acties.
*Marcheer: volhardt in het gebruiken van uw intelligente geloof, geloof in de oplossing van het onmogelijke probleem of de realisatie van uw droom.
*Wees alleen afhankelijk van God: wees u zich ervan bewust hoe belangrijk de Heilige Geest is, streef ernaar om uw Behoudenis te behouden, omdat zonder dat zijn wij gelimiteerd.”
Bisschop Júlio Freitas