BRM“En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32).
De waarheid kan een positieve of een negatieve impact veroorzaken. Soms is de openbaring van de waarheid vervelend, maar het moet onthuld worden.
Jezus bevestigt dat door de waarheid te kennen, wij vrij zullen zijn – van de leugens van de duivel, fantasieën en illusies.
Er zijn mensen die liever niet willen dat u hen de waarheid vertelt als het schokkend is. Maar hoe kunt u van de leugens ontsnappen waarin u heeft gewoond, als u de waarheid niet kent?
“Pilatus zeide tot Hem: ‘Wat is waarheid?’ En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hen:” Ik vind geen schuld in Hem” (Johannes 18:38).
Vele mensen geloven niet in de mogelijkheid van een absolute waarheid. Zij hebben hun eigen waarheid en respecteren andermans ‘waarheden’. Zij zien ‘waarheid’ als het resultaat van iets. U plant en wat u ook maar oogst dat is de ‘waarheid’. Dit is de reden waarom wij in een opstandige wereld leven.
De absolute waarheid bepaalt het verschil tussen wat goed en fout is. Als iedereen zijn eigen ‘waarheid’ heeft, welke richting of verwijzing is er dan in het leven? De absolute waarheid zorgt voor een richting. Wanneer wij ons leven baseren op deze waarheid, dan zult u altijd bewust zijn van wat u doet, u zult een onderscheidingsvermogen hebben. Dit is de reden waarom het Koninkrijk van God gedisciplineerd is.
“Jezus zeide tot hem: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6).
Jezus is de absolute waarheid! Hem omarmen brengt vrijheid. Het is als een licht dat is ingeschakeld en er geen sprake meer is van duisternis.
De wereld is hoe het is, doordat er veel ‘waarheden’ zijn die niet waar zijn. Het Woord van God is kennis van de waarheid. Het is uw spirituele GPS.
Bisschop Randal Brito