beker“Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in…” (Lucas 14:21).
Merk op dat de heer niet tegen de dienaar zei om te blijven, maar dat hij tegen hem zei GA VLUG DE STAD IN (dat wil zeggen naar de straten, op de radio, TV en ook de ziekenhuizen, stegen en sloppenwijken…) en breng de armen, kreupelen en blinden.”
Wie zijn deze mensen? Degenen die niet bijdragen aan de samenleving, maar juist een last zijn geweest… de verschoppelingen. De dienaar ging met opstand, kracht en autoriteit de stad in, omdat de Heer van het Huis Zelf hem had gezonden.
Deze gasten zouden door anderen als “tweede keuze gasten” gezien worden (mensen die minder belangrijk zijn), maar om de stoelen aan het feestmaal te kunnen vullen, werd de eer aan hun gegeven, aangezien de anderen de uitnodiging hadden afgewezen door smoesjes te verzinnen waarom zij de uitnodiging van de Heer van het Huis niet konden accepteren.
De oorspronkelijke gasten hadden, ogenschijnlijk, “alles” (een akker – materiële bezittingen; een span ossen – voorspoed; een huwelijk – een gelukkig liefdesleven). Volgens hun hoefden zij de uitnodiging van de Heer niet te accepteren, omdat hun leven al volgens hun wil was en dat was het enige waar zij zich druk om maakten.
Aan de andere kant symboliseren de armen (degenen wiens financiële staat een chaos is), de zieken (de mensen die lijden aan een ziekte, haat, een gebroken hart, trauma’s, complexen, eenzaamheid…), de blinden (de religieuzen, atheïsten, sceptici, zelfvoldane mensen…) en de kreupelen (de ongedefinieerden, onbeslotenen, de mensen met een zwak geloof…) degenen die nog een incompleet leven hebben en als zodanig de behoefte en de waardering hebben voor het feestmaal dat de Heer voor hen bereid had.
Analyseer uzelf:
Hoe is uw leven?
Beschouwt u zichzelf als een zelfvoldane persoon of is uw vertrouwen in God 100%?
Hoe handelt u jegens de “armen, blinden en de kreupelen” van deze wereld?
Negeert u hen omdat het goed met u gaat en dat is het enige waar u om geeft of doet u uw deel om hun te helpen de Here Jezus te kennen?
Voor het Feestmaal van de Heer kunt u alleen maar één van de twee soorten gasten zijn: degene die komt en degene die niet komt! Weeg uw keuzes goed af, omdat de Heer Zijn dienaar al heeft uitgezonden met een boodschap voor u! Zult u smoesjes verzinnen of zult u de uitnodiging accepteren?
Met dank aan: bisschop Júlio Freitas