mar145Toen Mozes de staf ophief, begon de wind te waaien en scheidde hij de wateren van de Rode Zee.
Israël stak de Zee door op droge grond;
Maar toen de staf omlaag kwam, keerden de wateren terug en bedekten zij het Egyptische leger (zie Exodus 14:26-28).
Dit definieerde de Israëlische bevrijding van de Egyptische slavernij.
Bij het oversteken van de Rivier Jordaan waren het niet de armen van geloof van Jozua die het wonder verrichten, maar zijn gehoorzame voeten samen met de voeten van het gehele volk van Israël.
Tijdens deze doortocht nam Israël het Beloofde Land in bezit.
Dit wil zeggen dat het niet genoeg is voor de christen om vrij te zijn van de slavernij van de zonde;
Het is noodzakelijk om de woestijn van ellende achter te laten en naar voren te trekken om zijn Beloofde Land in bezit te nemen.
Bij elke verovering is het noodzakelijk om stappen van geloof te ondernemen.
Het Beloofde Land heeft te maken met alle beloftes die door de HEER gemaakt werden in Zijn Woord;
Bovenal het in bezit nemen van het Eeuwige Leven.
De stappen van geloof vereisen offers;
Offers van gehoorzaamheid aan het Woord van God;
De stappen van geloof vereisen dat de voeten nat gemaakt worden voordat men naar voren trekt.
De stappen van geloof vereisen offers.
De vervulling van de Profetieën zijn afhankelijk van gehoorzaamheid aan het Woord van God.
Bisschop Edir Macedo