maos-706x432Ze hebben families, een huwelijk, geld… maar zijn in feite ware bedelaars, omdat de grootste rijkdom aller tijden buiten hun bereik is.
Door het geloof te gebruiken kunnen zij genezen worden, een goed liefdesleven hebben, voorspoedig en gerespecteerd worden, eenheid in hun familie hebben… oftewel, ze kunnen bijna alles, maar dat wil niet zeggen dat zij, dit alles hebbende, geen “bedelaars van het geloof” meer zullen zijn.
Maar wie zijn nou deze “bedelaars van het geloof”? Dat zijn degenen die geloof hebben, het gebruiken, zegens veroveren, maar niet de Heilige Geest hebben. Daarom zijn ze “bedelaars”, schepsels en worden ze niet meer dan kinderen in het geloof en zijn ze nog geen Kinderen van God. Helaas zijn er veel “bedelaars van het geloof” in de kerken te vinden, die ogenschijnlijk van alles hebben, maar het ontbreekt hun aan het Essentiële.
Het Kind van God is echter anders… hij straalt. En omdat hij straalt, schijnen zijn kleren. En ook al heeft dit Kind van God nog geen verenigde familie, het huwelijk van zijn dromen, bekendheid, voorspoed en een geslaagd liefdesleven, maar omdat hij straalt, Kind van God is, is hij anders en maakt hij het verschil! En omdat hij een Kind is, heeft hij de absolute zekerheid dat alles wat God beloofde, zoals Jezus zei “…alles zal u bovendien geschonken worden” (Matteüs 6:33) zich zal vervullen in zijn leven.
De “bedelaars” zijn net als “kleine kinderen”!
Wanneer u naar het winkelcentrum kijk dan naar de kleine kinderen. Zij maken tumult, willen snoep en spelletjes… Ze willen veel dingen die zij niet nodig hebben. En veel van die dingen hebben totaal geen enkele nut en kunnen zelfs hun gezondheid en veiligheid in gevaar brengen.
Terwijl de ouders, die volwassen zijn, wanneer zij naar het winkelcentrum gaan, gaan daar naartoe met een doel en weten wat zij willen kopen. Het kind wil dingen dat aantrekkelijk zijn voor hun ogen, omdat zij geen onderscheid kunnen maken en niet volwassen genoeg daarvoor zijn. Daarom is het te begrijpen dat wij, als volwassenen, de kinderen dienen te helpen, beschermen, omdat wij hun niet kunnen geven wat zij willen, maar wat zij nodig hebben. Dat doen goede vaders en moeders.
En de kerk is niet anders. De kerk heeft veel “kindjes” die van alles willen: een geslaagd liefdesleven, voorspoed, familie, bekendheid, een succesvol financieel leven, de doop met de Heilige Geest – en zij willen alles in één keer. En wat gebeurt er? Zij ontvangen niets… Daarom klagen zijn bij God en zeggen: “Als U mij niet zegent, dan verlaat ik de kerk!” Terwijl de waarheid is dat ze al heeft gezegend, maar vanwege hun kinderachtigheid, kunnen zij dat niet zien of erkennen. Dit zijn de mensen die vergeten dat God ons niet nodig heeft, maar dat wij Hem nodig hebben. God wil ons vormen en nuttig maken om Hem te dienen, daarvoor dienen wij het eens te zijn met Zijn Woord. Zo niet, dan zal Hij dat niet doen, ook wilt Hij het! Waarom? Omdat Hij Zijn Wil aan niemand oplegt.
Er zijn veel “kindjes in het geloof”, voor hun gaat de tijd voorbij, worden zij ouder, maar zij blijven kinderachtig.
Het is niet ongewoon om mannen van 25 of 30 jaar te zien, die een kinderachtige mentaliteit hebben. Waarom? Omdat hun ouders hen niet leerden in hun kindertijd, zij toonden hen niet de moeilijkheden en maakten alles makkelijk voor hun.
Voorheen hadden kinderen van 10 à 12 jaar al verantwoordelijkheden, plichten en taken; zij werkten ‘s ochtends vroeg en soms kwam dat niet voort uit financiële behoeften, maar vanwege een strenge opvoeding. Hun ouders leerden hen van jongs af aan al om te werken en dingen te waarderen; ze maakten niets makkelijk, precies zodat het kind snel volwassen zou worden en twee stappen vooruit zou gaan.
Geestelijk gesproken dient dat ook te gebeuren (daarom corrigeren wij in het UKGR Centrum de mensen die er komen door middel van het bewuste geloof), want zo niet, dan blijft de persoon 2 à 3 jaar in de kerk en blijft hij een “kindje van geloof”. Heeft hij geloof? Jawel! Is hij gezegend? Dat ook! Maar hij is een “bedelaar”, omdat hij de Heilige Geest niet heeft. En zonder de Heilige Geest wordt men niet volwassenen en ontwikkelt men niet.
De volwassene in het Geloof
Wanneer de persoon volwassen is in het geloof, dan weet hij wat hij wil, hij is gedefinieerd. Maar heeft hij behoeftes? Zeer zeker. De Here Jezus zei Zelf dat hij van al die behoeftes op de hoogte was, maar Hij voegde er ook aan toe:

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Matteüs 6:33).

Ok, maar waarom moet men dan de Heilige Geest prioriteren? Want met de Heilige Geest wordt de persoon niet meer een “bedelaar van geloof”. Het is echter de persoon zelf die moet accepteren of hij een “kindje” of “volwassene van geloof” wilt zijn. Want ook al heeft u niet alles wat u wilt of nodig hebt, als u Gedoopt wordt met de Heilige Geest, dan wordt u: vervuld , Zijn woonplaats en een Kind van God. Wordt dus volwassen, ontwikkel en “…alles zal u bovendien geschonken worden”!
Bisschop Júlio Freitas