Post Image

LOGO

De Behoudenis van de ziel

Zelfs als het geloof toegang geeft tot wonderbaarlijke en buitengewone genezingen, tot op het punt om de medische wetenschap te verwarren, heeft het geloof een nog groter doel;

Zelfs als het geloof toegang geeft tot materiële rijkdommen, zodanig dat een bedelaar rijker wordt dan zijn koning, is dat nog steeds niet het doel van het geloof;

Zelfs als het geloof toegang geeft tot de vervulling van de meest onmogelijke dromen in deze wereld, kan het nog steeds niet zo groot worden beschouwen als het doel van waarvoor het werd gecreëerd…

Als Auteur en Voleinder van het Geloof heeft de Here Jezus Christus u niet geschapen als een instrument van verovering van de verderfelijke heerlijkheid in deze wereld. Integendeel, het meest buitengewone doel van het Geloof is het bereiken van de grootste en moeilijkste wonderen: we zouden het het Wonder der wonderen kunnen noemen: de behoudenis van de ziel.

Het was niet gemakkelijk voor de Here Jezus Christus – de Zoon van de Almachtige, Schepper van de Hemel en Aarde, om Zich te onderwerpen aan alle minachting, vernedering, schaamte en pijn om de behoudenis van de zielen mogelijk te maken voor degenen die echt in Hem geloven.

Maar net zoals Hij neerdaalde van de Troon van Glorie en Zich onderwierp aan de schande van het Kruis, zo moeten degenen die streven naar de behoudenis van de ziel deelnemen aan het offer van hun eigen leven in deze wereld om hun behoudenis te bewerkstelligen.

De volgende tekst toont de grootheid van het Geloof als de kracht van God in ons voor onze behoudenis. Vanwege dit wordt een ieder beproefd als goud in het vuur, zodat er na de beproeving lof, eer en heerlijkheid wordt gevonden bij de  openbaring van de Here Jezus Christus.

“U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.” (1 Petrus 1:5-9)

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*