shutterstock_111186194-706x471“Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”
Openbaring 3:11

Gods timing is niet zoals die van ons. Duizend jaren zijn voor Hem als één dag. Als Hij dus “spoedig” zegt, dan is dat omdat het elk moment staat te gebeuren. Als Hij praat over vasthouden wat u heeft, is dat omdat het u moeite kost. Als u niet achteruit gaat en juist blijft verlangen naar de behoudenis, dan neemt u uw plaats in bezit.
Ester Bezerra