doopEr wordt beweerd dat Maarten Luther, de man die de Protestantse beweging begon, benadrukte dat de mens door drie soorten bekeringen heen moest gaan: de bekering van het verstand, de bekering van het hart en de bekering van de portemonnee. Ik ben het met hem eens. Maar ik zou dit alles samenvatten door te zeggen dat alleen één bekering de ware is: de bekering van de portemonnee. Laat me het uitleggen.
In feite haal ik deze conclusie uit de woorden van God Zelf. Toen Hij het volk van Israël, via de profeet Maleachi, opriep om zich tot Hem te bekeren, was het doel van God hun portemonnee.
“Keer terug tot Mij en Ik zal tot jullie terugkeren” zei God. Toen vroeg het volk, “Hoe keren we tot U terug, Here?”
God zei niet “Bekeer u zich” of “Verlaat uw zondes” of “Behandel elkaar goed”. Hij zei, “Stop Mij te beroven. Breng uw tienden en offerandes naar Mijn huis en uw situatie zal ten goede veranderen. Natuurlijk vat ik dit nu samen.
De enige en ware bekering is die van de portemonnee, omdat de zelfzuchtigheid en het menselijke materialisme daar verslagen wordt.
Geld is de god van deze wereld. Toen Jezus zei dat het onmogelijk is om twee heren te dienen, was de andere heer waar Hij naar verwees, het geld. Uit zoveel goden in deze wereld, noemde Hij enkel het geld!
Wanneer de bekering uw portemonnee bereikt, dan bent u echt bekeerd, omdat geld, verstand en emotie bijeenbrengt. Oftewel, u onderwerpt zowel uw hart als uw verstand aan God. Het verstand en de wiskundige logica zegt dat hoe meer geld u bijeenbrengt, hoe meer u zult hebben. De emotie zegt dat hoe meer geld u heeft, hoe veiliger u zich zult voelen en hoe meer goede dingen u in deze wereld kunt kopen.
Uw geld aan God geven door middel van tienden en offerandes gaat tegen de logica en de gevoelens in. Met andere woorden, er wordt iets groters vereist om te geloven dat u, zelfs als u geeft wat u heeft, met meer zult eindigen. Dat uw bankrekening zal toenemen en ook uw gevoelens jegens uzelf, waardoor u een beter en voorspoediger leven zult bereiken. Dat “iets groters” wordt het geloof in God genoemd en het is hoger dan het verstand of de emoties. Daarom is de bekering van uw portemonnee de meest ware bekering.
Wanneer de portemonnee van een persoon bekeerd is, dan komt dat omdat de persoon heeft besloten wie zijn god is en waar zijn schat is.
De woede die sommige mensen voelen die deze boodschap lezen bevestigt simpelweg mijn argument.
P.S. Iemand zou kunnen zeggen: “Maar het is mogelijk om tienden en offerandes te geven zonder bekeerd te zijn. Veel mensen doen dit”. Uiteraard zullen, zonder de bekering van het verstand en het hart, de offerandes en tienden geen ware offerandes en tienden zijn. Ze zullen alleen maar geld zijn. God heeft ze nooit geaccepteerd, zoals Jezus zei in Matteüs 5:23-24. De ware offerandes en tienden zijn uitdrukkingen van een hart en een verstand dat onderworpen is aan God. Er zijn mensen die geld in de kerk geven en mensen die offerandes en tienden aan God presenteren.
Met dank aan: Bisschop Renato Cardoso