hermom“Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd schapen en één ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en heengaan om het dwalende te zoeken?” (Matteüs 13:12) NBG ’51.
Deze schapen die op de berg zijn, zijn degenen die het geloof van het offer leven. Zij zijn alleen afhankelijk van Degene die hun naar de berg (de plaats van het offer) riep. Zij bevinden zich op de groene weiden en van deze plaats komt de begeleiding van hoe ze dienen te handelen met hun zaken, familie, liefdesleven enz.
Zijn zijn beschermd en onaanraakbaar, omdat ze gehoorzamen.
In tegenstelling tot de dwalende schaap, omdat hij stopte met offeren.
Hierdoor raakte hij verdwaald, gedesoriënteerd, zonder te weten wat hij met zijn leven moest doen, overgelaten aan de genade van de duivel. Hij ervaart het bittere leven van degenen die nooit op de berg offerden.
Deze campagne van Berg Hermon – De Berg van de Transformatie – was, en is nog steeds, voor degenen die stand willen houden en daarom zijn ze bereid om te offeren.
Het is ook voor degenen die ooit weggingen en opnieuw willen beklimmen.
En voor degenen die de macht van God nooit hebben ervaren en bereid zijn om te gehoorzamen.
Per slot van rekening is degene die op de berg is, de Plaats van het Offer, met God.
En als Hij met ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Met dank aan: Bisschop Romualdo Panceiro