Img_vitoria-706x410De Allerhoogste God is de Beste in alles. De Beste Heer, de Beste Trooster, de Beste Vader, de Beste Inspiratiebron, de Beste Vriend, de Beste Gids, de Beste Echtgenoot… En wij, als zijn vertegenwoordigers op Aarde zijnde, dienen onszelf ook te onderscheiden door de beste in alles te zijn, zodat de mensen om ons heen zien wie Hij is door wie wij zijn.
Het probleem is dat velen hier geen aandacht aan besteed hebben of deze visie met de tijd verloren hebben. Deze mensen zijn misschien wel de beste in de kerk of in de taak die te maken heeft met het geestelijk werk, maar zij laten hun dagelijks taken na als vaders, zonen, echtgenoten, echtgenotes, werknemers, werkgevers… Ze streven ernaar om als dienaren van God te verbeteren, maar vergeten om beter te worden als dienaren van hun naasten. Zodoende is het niet vreemd dat hun geloof geloofwaardigheid verliest tegenover degenen met wie zij samenwonen.
Wij dienen onszelf te herinneren dat, om de missie die ons gegeven werd om zielen te redden effectief te vervullen, het fundamenteel is dat wij als een voorbeeld beschouwd worden voor degenen die God niet kennen, zodat zij interesse krijgen om Hem te kennen. Wie wilt per slot van rekening de Eeuwige God leren kennen van een vader die er nooit is, een zoon die problematisch is, een nalatige man, een irritante vrouw, een luie werknemer of een onrechtvaardige werkgever? Wie zou het geloof willen leren kennen van iemand die zich op de slechtst mogelijke manier gedraagt of zich net als hem gedraagt? De Allerhoogste adviseert ons, in Zijn Oneindige Wijsheid, over dit aspect:
“Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken” (Matteüs 5:16).
Maar hoe kunnen wij de beste in alles worden? God geeft een tip in Kolossenzen 3:17-24.
“En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem…Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen…Gij dient Christus als heer.”
Oftewel, wij dienen ons tegenover onze naaste dusdanig te gedragen alsof wij voor God Zelf stonden, hen op dezelfde manier behandelen alsof wij God behandelden en dingen voor hun doen alsof wij die voor God zouden doen! En dit alles in de Naam van de Here Jezus, met de wetenschap dat Hij in Zijn Handen de zielen ontvangt die wij, door middel van onze getuigenis, winnen!
De beste in alles zijn is geen kwestie van arrogantie, vol van zichzelf zijn, hoogmoed of ijdelheid. Het is een kwestie dat u toont dat het DNA van de Almachtige door uw aderen stroomt. De beste in alles zijn is een christelijke competentie.
Bisschop Edir Macedo