Wanneer wij de Bijbel met intelligentie lezen en hem overpeinzen, dan komen we tot de conclusie dat er daarin het volgende geschreven staat: het Woord van God, het woord van de duivel en het woord van de mens.
Daarom zien wij in veel Bijbelteksten dat er mannen zijn die het leed, armoede en ziekte met God associëren. Alsof het goede en het kwade uit dezelfde bron kwamen.
We zien echter ook mannen die, door het intelligente geloof te gebruiken, in opstand kwamen tegen kritieke situaties waarin zij leefden of waarin het volk leefde.
Vandaag de dag is het niet anders. De religies leren de mensen om geduldig te zijn vanwege hun problemen, hun leed te accepteren als hun lot, karma, kruis of beproeving. De Here Jezus openbaarde echter de bron van het kwaad toen Hij zei: “De dief (duivel) komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen…” (Johannes 10:10) NBG ’51.
Hij toonde ook de bron van het goede toen Hij zei: “…Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” (Johannes 10:10) NBG ’51. En niet alleen om dat te doen maar ook “…opdat Hij de werken des duivels verbreken zou” (1 Johannes 3:8) NBG ’51.
Mijn vriend, welk probleem u ook heeft de bron daarvan is het kwaad. Er bestaat alleen maar één manier om hem te overwinnen: door middel van opstand en verontwaardiging. Dat was wat God in het verleden openbaarde aan zijn dienaren: Abraham, Mozes, Gideon… En Hij openbaart dat vandaag de dag nog steeds, omdat Hij in staat is tot alles en Hij toonde dat toen Hij Zijn Enige Zoon gaf.
Waartoe bent u in staat? Bent u in staat om een actie te ondernemen en het kwaad te confronteren door te zeggen: Het is alles of niets, leven of dood?
Als u daartoe in staat bent, verenig u dan aan de opstandigen.
Van 10 tot 17 maart: de Week van de Opstandigen.
“En Ik zal u herders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand” (Jeremia 3:15) NBG ’51.
Met dank aan: Bisschop Alfredo Paulo