unnamed-3
Wist u dat het noodzakelijk is om gerechtigheid te doen geschieden om in Gods Koninkrijk te kunnen komen?
Zodat echter alles volgens Gods wil gedaan kan worden, is het nodig om de volgorde, die Hij in Matteüs 5 vers 20 beschreef, op te volgen:
“Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.”
Het Woord van de Here Jezus is heel duidelijk. Hij vereist dat de gerechtigheid van de mensen veel groter moet zijn dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën, hypocriete mensen die religie uitoefenden. Zij volgden hun tradities, maar gedroegen zich niet op de wijze waarop God dat vereiste, met rechtvaardigheid.
Bisschop Edir Macedo legde onlangs uit dat allen die God kennen een ander soort gedrag dienen te hebben dan degenen die Hem niet kennen, omdat zij alleen door middel van deze houding van geloof Gods Gerechtigheid in de wereld kunnen doen geschieden.
“Jezus zei dat wij een gerechtigheid, een manier van handelen, een gedrag dienen te hebben die het gedrag van anderen verre te boven gaat. Aan de andere kant dient God, als Hij dit van ons vereist, ook Gerechtigheid te doen geschieden en Zijn beloftes na te komen. Dat wil dus zeggen, als Hij van onze zijde de vervulling van de Gerechtigheid vereist, Hij ook Zijn deel dient te vervullen, omdat Zijn deel het meest rechtvaardige is”, zei de bisschop.
Op zondag 19 oktober zullen pastors en bisschoppen in alle UKGR Centra ter wereld God aanroepen voor de gerechtigheid in uw leven, verenigd in het geloof en bij God pleiten voor de vervulling van de beloftes die Hij ons heeft gemaakt.
Als u Gods Gerechtigheid in uw leven wilt zien, neem dan deel aan de diensten van geloof.

Zondag 19 Oktober om 10u
Fruitweg 4 – Den Haag
en in alle UKGR Centra in Nederland 
(klik hier voor meer adressen)