caixaoToen hij op het punt stond om te sterven, riep Alexander de Grote zijn generaals bijeen en vertelde zijn drie laatste wensen:
1. Dat zijn koffer gedragen zou worden door de meest vooraanstaande artsen van zijn tijd;
2. Dat de schatten die hij veroverde (goud, zilver, edelstenen…) op de weg verspreid zouden worden tot aan zijn graf; en…
3. Dat zijn handen uit de kist zouden steken, zodat iedereen ze kon zien.
Één van zijn generaals, die zijn ongewone verlangens bewonderde, vroeg Alexander waarom hij om die verzoeken vroeg.
Alexander legde het volgende uit:
1. Ik wil dat de meest vooraanstaande dokters mijn kist dragen om aan te tonen dat zij GEEN macht van genezing hebben voor de dood;
2. Ik wil dat de weg bezaaid zal worden met mijn schatten, zodat de mensen kunnen zien dat de materiële schatten die wij hier veroveren, hier achterblijven;
3. Ik wil dat mijn handen door de wind worden gedragen, zodat de mensen inzien dat wij met lege handen zijn gekomen en ook met lege handen weggaan.
Met dank aan: bisschop Márcio Carotti